Křesťanská orthodoxie

Pravoslavné křesťanství východní

Jsme poctěni Vaší návštěvou

Vítá Vás:

Stránka o Pravoslaví

www.orthodoxia.cz


Ikona tohoto dne

Dnes je
(čili dle starého juliánského kalendáře)

Svátek tohoto dne:

Jména svatých a čtení dne dle ruského kalendáře: zde (v ruštině).
Elektronické české pravoslavné kalendárium.

Kéž toto čtení přinese někomu duchovní užitek!
Dej vám Bůh spasení!Původní český pravoslavný katechismus

Download (bohoslužebné pomůcky apod.) Nahrávky homilií

Protože poslouchat je snazší než číst, byla připravena na farní stránce pravoslavi.cz/jihlava sekce AUDIO s nahrávkami kázání z bohoslužeb na evangelijní témata.

Proč být pravoslavným křesťanem?

Posvátný symbol svaté pravoslavné víry

Zpravodajství o etnickém a protipravoslavném běsnění v Kosovu na stránce Jugoslávie a zvláště událostem v Kosovu roku 2004 věnovaná stránka: www.pravoslav.or.cz/kosovo.htm

Ambon

Listárna a weblog pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii:

www.ambon.or.cz


Podrobné pravoslavné kalendárium

Soubory jsou ve formátu PDF - pro Acrobat Reader

Kompletní kalendárium na celý rok si můžete v jediném PDF souboru stáhnout z webu nástěnného pravoslavného kalendáře.

Příloha kalendáře: O pravoslavné paschálii (kánony a církevní usnesení) (PDF)

Nově upravená verze - Půsty a zmírnění půstů v pravoslavné církvi: postní pravidla a praxe (PDF - z obálky kalendáře).

Viz též naši stránku zabývající se kalendáriem a kalendářní problematikou. A viz též stránku elektronického českého pravoslavného kalendáře.


Vydáváme na pokračování

Na rozcestníku "Rady svatých Otců" jsou postupně uveřejňovány kapitoly z knihy (mimo Řecko dosud nevydané): Starec Paisios Svatohohorec (kapitoly z knihy rozmluv).
Jako poslední byla zpřístupněna 12. kapitola: Důvěra v myšlenku je počátkem prelesti (oklamání). Začátkem oklamání je, když duchovní člověk uvěří své vlastní myšlence. Jeho mysl se zatemňuje pýchou a on se může dostat do klamu. Není možné vyhnat takovou myšlenku, když se jí člověk sám drží. Jak se mám za ně modlit? To je jako, když někdo drží oheň u rozbušky a přitom žádá o pomoc, aby neexplodoval. Nevěř své myšlence, ani když ti říká, že jsi špatná, ani když ti říká, že jsi svatá. (3/2004) .Vyhledávání na tomto web-site

Google

Search WWW Hledej na: www.orthodoxia.cz

(Nezískáte-li kýžený výsledek, zkontrolujte na stránce výsledků hledání, jestli vyhledávač nezkomolil diakritiku a případně opravte písmena s háčky a čárkami.)
Hlavní pravoslavný rozcestník - web
Pravoslavná církev

najdete na adrese:
www.pravoslavi.cz


Stáhněte si - download!

Na serveru „Pravoslavi.cz“ je otevřena stránka downloadu: download.pravoslavi.cz,
z níž si můžete stáhnout PDF či obrázkové soubory (a vytisknout si je doma na své tiskárně). Jsou tam ozdobné grafické listy, knížky, brožury, pravoslavné obřady, elektronické publikace apod. A postupně jsou přidávány další.
Věřící v Církvi střeží svatou víru
společně s biskupy, kněžími a diakony, neboť jsou údy těla Kristova
a obdrželi ve svaté Tajině myropomazání pečeť daru Ducha Svatého.
(Z pravoslavného katechismu.)


Svoboda projevu, slova a tisku je zaručena současnou českou ústavou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jehož je ČR signatářem, a Listinou základních práv a svobod. Cenzura, kterou se rozumějí jakékoliv zásahy - včetně zásahů státních orgánů - proti svobodě slova a obrazu, je nepřípustná, každý má právo zastávat svůj názor bez omezení a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, popřípadě jinými prostředky podle vlastní volby.Z pravoslavné knižní nabídky


Další knížky ke stažení na download.pravoslavi.cz.

Michal Dvořáček: Asketický rozměr života pravoslavného křesťana (podle díla archim. Georgia Kapsanise). Orthodoxia Praha, 2012. K dostání např. na brněnské pravoslavné farnosti.

Sv. Mikuláš Kabasilas: Výklad božské liturgie.
Klasické dílo pravoslavné liturgiky. Tradiční svatootcovský výklad hlavní bohoslužby východní církve. Knihu nabízí soukromý vydavatel za výrobní cenu 64,- Kč + poštovné. Knížka má formát A5, 66 stran. Překlad je z ruštiny s přihlédnutím k řeckému originálu. Objednat můžete na adrese:

Archimandrita Geogios z monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos: Theosis (zbožštění), jako smysl života člověka.
Zasvěcené pojednání od představeného jednoho z významných svatohorských monastýrů. Vydala Pravoslavná církevní obec v Brně. (Formát A5, 56 str.)

Knížka s postními recepty
V roce 2003 vyšla knížka Postní pokrmy, kterou sestavily mátušky Anna Podracká a Jana Baudišová. Je v ní mnoho praktických rad a receptů na přípravu postních jídel. Tato knížka je ještě k dostání. Má 253 stran a její cena je jen 160 Kč + poštovné. Zájemci si o ní mohou psát mát. Baudišové na internetovou adresu:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

Biblické dějiny pro děti
Průvodce Biblí nejen pro děti ale i pro katechumeny a vlastně všechny křesťany, kteří chtějí začít se seznamovat s Písmem svatým. Základní biblické příběhy Starého i Nového zákona - doprovázeny poučením. Velké množství obrázků a ilustrací a mapy biblických míst. Připojen je krátký liturgický přehled i základní modlitby. Vázané v pevných deskách. Cena 80 Kč. K dostání v chrámech a v církevním ústředí.

Život sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského. Pro čtení v chrámu či trapeze v den památky sv. Gorazda.
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury: www.pravoslavi.cz/download

Alexandr Krasnov: Duchovní besedy starce Antonije. Knížka o znameních naší doby a proroctví ruského starce. Sazba brožury je ke stažení na adrese: www.pravoslavi.cz/download

Sv. Ignatios Antiochijský (Bohonosec) - o Církvi. Výběr z listů učedníka svatých apoštolů. Sv. Ignatios - biskup mučedník - zemřel přibližně roku 107, byv jakožto křesťan předhozen šelmám v římské aréně za císaře Trajána. Cestou do Říma v poutech psal listy okolním církvím. Z těchto listů je pořízen výtah - studie o raně křesťanském vnímání jednoty Církve.
Brožura formátu A5: www.pravoslavi.cz/download

Archimandrita Rafail: Pád pyšných. Český překlad knížky vydané Trojicko-sergijevskou lávrou v Rusku. Věnováno problematice církevních rozkolů a potažmo otázce jednoty Církve. Tento příspěvek ke studiu autentické křesťanské eklesiologie jistě zaujme nejen ty, jichž se nějaký rozkol bezprostředně dotýká, ale též všechny, kteří se zajímají o pravoslavný pohled na tak základní a bytostnou vlastnost Církve, jakou je její Božská nedělitelná jednota. Kniha je k dispozici v PDF souboru (v nabídce souborů "ke stažení") na www.pravoslavi.cz/download

Nikolaj Velimirovič: Svatý Jan Hus. Stať slavného srbského biskupa a kazatele o svatosti Mistra Jana Husa (z r. 1915) z pravoslavného hlediska; k 2. českému vydání připravil arcibiskup Kryštof; doplněno úvodem a přílohami. Vydala Pravoslavná akademie, 2003. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci.) Stran 48, formát A5. Cena 40 Kč.

Arcibiskup Kryštof: Vím, komu jsem uvěřil. Sborník časopisecky dříve uveřejněných článků a statí. K 15. výročí archijerejské služby a 50. narozeninám vydala Pravoslavná akademie, 2003. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci.) Stran 284, formát A5. Cena 100 Kč.

Archimandrita Nektarios Antonopoulos: Návrat. O pokání, zpovědi a návratu k Bohu. Z řečtiny přeložil Mgr. Ján Zozulak. Do češtiny přeložil ze slovenského vydání prof. Pavel Aleš. Pravoslavné vydavatelství v edici Světlo světa, Olomouc 2002. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese ER v Olomouci a na Olomoucké Detašovaném pravišti Pravoslavné bohoslovecké fakulty /telefon: 585 224 883/.) Stran 48, formát A5. Cena 50 Kč.

Biskup Simeon: Doteky odjinud. "A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou..." Soubor povídek na duchovní a biblická témata. Pravoslavné vydavatelství (mimo edice). Olomouc 2000. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese ER Olomouc /telefon: 585 224 883/ nebo v Pravoslavné akademii ve Vilémově u Litovle.) Stran 64, formát A5, ilustrováno. Cena 45 Kč.

Veliký kající velkopostní kánon svatým Ondřejem Krétským sepsaný. Mezi české bohoslužebné a modlitební knihy se zařadil český překlad Velikého kánonu sv. Ondřeje Krétského (čte se především v prvním týdnu Velikého půstu a ve čtvrtek pátého týdne velkopostního). Kniha obsahuje jednak nový český překlad a souběžně cyrilikou vysázený církevně-slovanský text kánonu. 99 stran, formát A5, cena 60 Kč; k dostání na adrese pražské metropolitní rady a ve vnitrocírkevní distribuci.

Směřování. Texty a dokumenty k 80. výročí od svěcení prvního českého pravoslavného biskupa sv. Gorazda (sborník příspěvků k 80. výročí svěcení bisupa Gorazda v r. 1921 v Bělehradě a dokumenty z doby jeho působení v československé církvi 1921-1924). Uspořádal prot. prof. THDr. Pavel Aleš (spolupráce Mgr. Roman Juriga). Vydala Pravoslavná eparchie olomocko-brněnská a olomoucké detašované pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově. Olomouc 2002. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese vydavatelů /telefon: 585 224 883/ nebo v Pravoslavné akademii ve Vilémově u Litovle.) Stran 135, formát A5, archivní fotografie na obálce. Cena 80 Kč.

Objednejte si Elijáše - O duchovním životě pravoslaví (sešitová knihovna; zatím vyšla tři čísla; nyní usilujeme o obnovení vydávání = sháníme odběratele či distributory a sbíráme objednávky). Viz knižní nabídka.

Starší nabídka literatury


Nabídka dříve vydaných publikací zde

Pražské knihkupectví Oliva,
kde vždy byla nejrozsáhlejší nabídka pravoslavné literatury,
se přestěhovalo na adresu
Jilská 7 (Praha 1 - nedaleko od OD Tesco /dříve Máj/).
Internetový obchod knihkupectví Oliva obsahuje pravoslavnou sekci.

Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.


Toto není oficiální stránka Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.
Tato WWW publikace je soukromým dílem.

Vydává: Pravoslavné publikační dílo
Můžete vydavatelům napsat:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

© Pravoslavné publikační dílo 1997-2021. Veškerá práva vyhrazena; bez písemného svolení vydavatele nelze žádný kdekoliv na našich stránkách uveřejněný text dále publikovat v jakékoliv formě. Prosíme o respektování.

Vydáváno od 1./14. září 1997