Starší nabídka pravoslavné literatury uveřejněná na webu

Orthodoxia.czPrůvodce po Bibli. Autor: Dorotej, arcibiskup pražský a metropolita českých zemích a Slovenska. Citace z Bible dokládající pravoslavné církevní učení. Úvodní stať od sv. mučedníka Ilariona Trojického. (Barevná laminovaná obálka, 181 stran, A5; vydalo Orthodox Kypseli; běžně k dostání ve vnitrocírkevní distribuci)

Modlitba Páně (archimandrita Georgios). Výklad Otčenáše dle přednášek představeného monastýru na Svaté Hoře Athos (44 stran, A5; vydala Pravoslavná církevní obec v Brně; 2002; běžně k dostání ve vnitrocírkevní distribuci.)

Bůh jest a nezahyne duše má! (Víra pravoslavného křesťana). Stručný text o principech víry a Církve. (18 stran, A5; vydala Pravoslavná církevní obec v Brně; běžně k dostání ve vnitrocírkevní distribuci.)

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (Vznik vývoj a zřízení pravoslavné církve). Brožurka se stručným informativním textem. 5 stran, vydala Pravoslavná církevní obec v Brně; běžně k dostání ve vnitrocírkevní distribuci.

MODLITBY ZA DĚTI a jiné modlitby. Modlitební knížka pro rodinné použití. Obsahuje český překlad 12ti modliteb za děti a 11ti dalších modliteb. Na závěr brožurky je připojena stať o významu modlitby rodičů za děti od N. A. Pestova. Knížka nevelká rozsahem, ale důležitá svým duchovním významem. Sazba provedena větším písmem, pro lepší čitelnost. (Barevná laminovaná obálka, 48 stran, A6; vydala Pravoslavná církevní obec v Brně; běžně k dostání ve vnitrocírkevní distribuci)

Orthodox revue 4-5. Stručný obsah je zde (červen 2001).

Pohlednice ikon: čtyři druhy barevných pohlednic - 1.) všech českých svatých; 2.) sv. Ivan Český; 3.) sv. Prokop Sázavský; 4.) sv. Gorazd II. (biskup, nový mučedník). (Pohlednice jsou barevné, lesklé; na rubu je text posvátného hymnu ke vzývání svatých - tropar a kondak.) Viz knižní nabídka.

Další knížka: prot. Thdr. Pavel Aleš - „Vejdu do domu tvého". Jak se chovat v pravoslavném chrámu. Vydala „Knižní dílna Rubato". (Cena 30 Kč.) Objednávejte buď u vydavatele nebo na adrese Eparchiální rady pravoslavné církve (Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC)

Biskup Gorazd Pavlík. Dosud nepublikované části díla sv. biskupa mučedníka Gorazda: teorie o nerovnocennosti lidských ras; co život přinášel; po první světové válce; nebezpečí. Vydala Pravoslavná akademie ve Vilémově. (Cena 100 Kč.) Objednávejte na adrese Eparchiální rady pravoslavné církve (Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC)

Vyšla kniha: jeromonach Christodoulos Svatohorec - Starec Paisij. Tento starec patří k největším duchovním osobnostem pravoslavné církve. Je připočítáván do sboru všech velkých starců - počínaje od sv. Antonia (Antonína Egyptského). Paisij je pro nás osoba o to vzácnější, že žil v naší době (zemřel v r. 1994). Kniha obsahuje vyprávění o jeho životě a množství jeho výroků a poučení i proroctví. Těžko si představit autentičtější duchovní četbu. Zde je výběr několika výroků starce Paisia: „Dnes všude vládne světský duch. Bůh dává požehnání bohatství, aby i nás přinutil dávat almužny. Avšak my kupujeme větší ledničky, aby se nám potraviny nekazily, anebo zvětšujeme naše spíže, aby se do nich více vešlo. Všude dne vládne chamtivost." „Mágové nemají žádnou moc a jejich magické, démonické energie se na křesťany "nechytají". "Přichytí" se na ně jen tehdy, když: nemají čistou zpověď nebo někomu křivdí. V těchto případech totiž sami dávají moc ďáblu." „Ve většině případů považujeme své rozmary za Boží vůli." „Malé pokřtěné děti vidí různá Boží tajemství. Protože jsou čisté, přijímají je do svého společenství svatí andělé, kteří neustále zří Boží tvář." „Zesnulí čekají na naše modlitby, jako uvěznění na návštěvu svých blízkých." „Když bdíme, prosme Boha, aby daroval spánek našim bratřím, kteří nemohou usnout a berou léky." „Když ďábel ničí nějakého člověka nebo rodinu, musíme napravit své myšlenky." „Otče najdu si nějaké dobré děvče, abych se s ním oženil? - Když všichni hledají "dobrá" děvčata, pak co si počneme s těmi ostatními? Naložíme je do sudu?" „Když někomu gratulujete ke svátku, říkejte mu: Přeji ti mnoho let příjemných Bohu!" „Bůh po nás žádá jedinou věc - pokoru a nic jiného. Nepotřebuje od nás nic, po čem by toužil a co by chtěl. Chce jen, abychom se pokořili a stali se účastnými jeho Božské blahodati (energie milosti)." „Místo toho, abychom zaplatili lékaři, který nám dává injekci (např. nějakému příbuznému či spolupracovníkovi apod., komu Bůh dovoluje, aby nám činil problémy, a tak nás cvičil v trpělivosti a pokoře), stavíme se na odpor a bráníme se léčbě." „Modlitba těch, kteří se modlí za svět, pomáhá věřícím křesťanům, kteří mají nahromaděny vážné problémy, neboť jedni i druzí vysílají na téže frekvenci." „Když si chci odpočinout, modlím se. Zjistil jsem, že pouze modlitba poskytuje člověku správný odpočinek. Proto se modlete a studujte." (O starci Paisiovi viz článek „po démonské bouřce" i jinde na stránkách znamení doby.) (Kniha je ve slovenštině, má 248 str. a obrazovou přílohu; vydalo ji "vydavatelství Cuper, 080 01 Prešov, Požiarnická 17, Slovensko; stojí cca 280 korun. ISBN 80-88890-04-7; objednat si ji můžete také na adrese: Pravoslávna bohoslovecka fakulta, Masarykova 15, 080 80 Prešov, Slovensko). Viz též knižní nabídka

Na Slovensku vydali knihu známou po celém pravoslavném světě: jeromonach Serafím Rose - Pravoslaví a náboženství budoucnosti. Otec Serafím je známou osobností Ruské pravoslavné církve v zahraničí. Byl asketou i theologem. Někteří v něm vidí svatého Otce naší doby. V této knize objasňuje pohled na různá náboženství a duchovní směry z hlediska pravoslavné svatootcovské tradice. Z obsahu knihy: O monotheistických náboženstvích (tedy nekřesťanských náboženstvích vyznávajících jednoho Boha), o moci pohanských bohů, fakírův zázrak a Ježíšova modlitba, o východní meditaci, o novém náboženském vědomí, znamení s nebe (o UFO), o charismatické obnově (tzv. křesťanské letniční proudy v různých církvích)... (Slovensky, 174 str., cena 50 korun, vydal Pravoslávny farský úrad Košice, ISBN 80-968043-1-6, knihu můžete si objednat na adrese: Pravoslávna bohoslovecka fakulta, Masarykova 15, 080 80 Prešov, Slovensko.) Viz též knižní nabídka

Vyšla brožurka: Nikolaj Berďajev — O hodnotě křesťanství. O vzniku této knížky vypráví sám její autor. Někdy koncem roku 1918 nebo na začátku roku 1919, kdy v porevolučním Rusku ještě nebyl terorem uhašen veřejný duchovní život, na jednom shromáždění, pořádaném anarchisty, bylo hrubě napadáno Evangelium, Ježíš Kristus a Matka Boží. „Vyslechnuv všechny, kteří mluvili o Kristu, pocítil jsem, že oponovat jim bude neobyčejně těžké. Co je možno říci v takové atmosféře, plné bezuzdných vášní, při takové intelektuální elementárnosti? Ale vypjal jsem se k ohromnému duchovnímu úsilí, soustředil jsem všechny síly a požádal o slovo. V tom okamžiku jsem pocítil velké oduševnění a mluvil jsem lépe než kdykoliv v životě... Našel jsem vhodná slova a řekl jsem přibližně to, co jsem potom vyložil v brožuře "O hodnotě křesťanství a nehodnosti křesťanů". Zpočátku se ke mně posluchačstvo chovalo nepřátelsky s ohlušujícím pískotem, křikem a posměšnými výkřiky. Ale postupně jsem ovládl posluchače a skončil za bouře potlesku. Potom ke mně mnozí přistupovali, tiskli mi ruku a děkovali... V mnohých a mnohých posluchačích sovětského Ruska té doby jsem nalézal daleko napjatější zájem o filosofické a náboženské otázky, než později u mládeže ruské emigrace..." (Z úvodu knihy.) Viz knižní nabídka.


Zpět na hlavní stránku