Rady a výroky svatých Otců


Tato stránka patří k tématu „pravoslavná duchovnost“. Výroky, pokyny a duchovní vedení svatých Otců — poustevníků, mystiků, asketů, modlitebníků, církevních učitelů — patří totiž k základům, na nichž je budována stavba pravoslavné duchovní praxe.

Současný pravoslavný myslitel biskup Hierotheos Vlachos říká,
křesťanství nemůžeme správně pochopit, nemáme-li na zřeteli jeho terapeutický význam.
Ano, křesťanský život - to je terapie člověka, léčení umírajícího člověka,
aby byl schopen věčného života.
A Církev je místo, kde se toto léčení děje,
a kam Bůh vložil léčebné prostředky k uzdravování lidí.


Svatohorští starci

Knížky ke stažení

Z webové stránky pravoslavi.cz/download vybíráme:

Sv. Paisij Svatohohorec - kapitoly z knihy rozhovorů:

Starec Paisij Athonský v této kapitole vypráví o egoismu, nesprávné důvěře ve vlastní myšlenky a o knězi, který dělal zázraky, a přesto se nechal poučit, a tak ukázal pokoru.

I. díl - Dobré a špatné myšlenky

2. kapitola: Síla dobré myšlenky. Starec Paisij Athonský v této kapitole vypráví o významu pěstování dobrých myšlenek a ochrany mysli před rozvíjením zlých nápadů.

3. kapitola: Největší nemoc: špatné myšlenky. V této kapitole starec říká: "Lidé dnes mohou mít všechno - kromě dobrých myšlenek." O těch, kteří mají pokažené smýšlení: "Ani sám Bůh nemůže pomoci takovému člověku, i když si to velmi přeje. Jestliže někdo miluje sebe samého, tehdy vše vysvětluje podle sebe, tak jak se to jemu líbí. Někteří vše vysvětlují hříšně, jiní podle toho, jak je to uspokojuje, a tak pomalu tyto své nenormální názory začínají považovat za cosi normálního a přirozeného. A pak dělají skandály."

4. kapitola: Dobré myšlenky přinášejí duchovní zdraví . Proč se zaobíráte vášněmi druhých? Ještě jste se nenaučili pracovat sami na sobě. Nezaobírejte se tím, co dělají okolo vás jiní, ale mějte dobré myšlenky o tom dobrém i špatném, co vidíte u druhých. Dobrá myšlenka obsahuje lásku, odzbrojuje druhého a způsobuje, že se k nám chová dobře. Kdo má duchovní zdraví, vidí jako čisté i to, co je nečisté. Ten, kdo má dobré myšlenky, má duchovní zdraví a to, co je zlé, přeměňuje v dobré.

5. kapitola: Ten, kdo má dobré myšlenky, vše vidí dobře . "To je kaliva otce Paisia?" "Ano, je to jeho kaliva, ale on zde není; odešel si koupit cigarety." "Nejspíš je šel koupit pro někoho." "Pro sebe si šel koupit cigarety. Došly mu a byl kvůli tomu nepříčetný. ... Co od něho chceš?" "Chci si vzít jeho požehnání." "Aby sis vzal požehnání?, ach jo! On je v klamu; nemá blahodať; já ho dobře znám. Nečekej zbytečně, protože až se vrátí, tak bude nervózní, možná i opilý; on totiž dokonce i pije." "Počkám, abych si od něho vzal požehnání."

6. kapitola: Myšlenky posvěceného člověka a myšlenky člověka lstivého (špatného). Svatý člověk svýma očima duše nahlíží své vlastní chyby jako veliké, ale chyby druhých jako malé. Chyby druhých nahlíží skutečně jako malé, nejedná se o pokrytectví. ... Nakolik se člověk duchovně pozdvihuje, natolik se osvobozuje a natolik miluje Boha i lidi. Tehdy nemůže pochopit, co to znamená špatnost, protože o druhých uvažuje dobře, o všem přemýšlí čistě a vše vidí duchovně, svatě.

7. kapitola: Myšlenky člověka ukazují jeho duchovní stav . Když člověk, který chodí rozdávat almužnu v noci kvůli tomu, aby ho někdo nespatřil, uvidí někoho pozdě večer venku, tak si nikdy nepomyslí nic špatného. Avšak spatří-li toho samého nočního chodce ten, kdo tráví noci v hříších, řekne si: "Kdo ví, kde tráví noc to zvíře," protože má tyto zkušenosti. Stane-li se, že ten, kdo má dobré myšlenky, uslyší přes strop z místnosti nad ním dunění, takový člověk si řekne: "Dělá poklony," ale ten, kdo nemá dobré myšlenky, řekne: "Celou noc tancuje."

II. díl - Rouhavé myšlenky

8. kapitola z knihy: Jaké jsou rouhavé myšlenky. Vnuknutí rouhavých myšlenek a hříchů je od ďábla; nejsou naše. Proto není zapotřebí, abychom se trápili ďáblovými hříchy. Od okamžiku, kdy se člověk trápí kvůli špatným myšlenkám, které létají jeho myslí, o svatých věcech, je to důkazem toho, že nejsou jeho, ale přicházejí z venku.

9. kapitola z knihy: Odkud pocházejí rouhavé myšlenky. Ďábel znečišťuje lidskou mysl rouhavými myšlenkami, aby člověka uvedl do sklíčenosti a do beznaděje. Někdy si však za to můžeme sami.

10. kapitola z knihy: Pohrdání rouhavými myšlenkami. Vidíš malé děti, když ignorují nějaké dítě, jež s nimi mluví, tak říkají: "Tralala," a zpívají si. To samé udělejme i my s ďáblem.

11. kapitola z knihy: Kdy jsme vini za rouhavé myšlenky. Někdy se stává, že máš svoji mysl jinde, nedáváš pozor a koukáš sem a tam s otevřenou pusou. Tehdy přichází ďábel, dá ti do té pusy bonbónek a ty jej začneš cucat. Cítíš jeho chuť, a později je už pro tebe těžké jej vyplivnout.

III. díl - Důvěra k myšlence

12. kapitola z knihy: Důvěra v myšlenku je počátkem prelesti (oklamání). Začátkem oklamání je, když duchovní člověk uvěří své vlastní myšlence. Jeho mysl se zatemňuje pýchou a on se může dostat do klamu. Není možné vyhnat takovou myšlenku, když se jí člověk sám drží. Jak se mám za ně modlit? To je jako, když někdo drží oheň u rozbušky a přitom žádá o pomoc, aby neexplodoval. Nevěř své myšlence, ani když ti říká, že jsi špatná, ani když ti říká, že jsi svatá.

(únor - květen 2003; pokračování od února 2004)