Přímé linky na novinky:

Na rozcestník dějin byl přidán link na článek o autokefalitě Ukrajinské pravoslavné církve s zvláštním zřetelem k listině z r. 1686

Na rozcestník Životy svatých byl přidán odkaz na článek o novém českém světci, mučedníkovi knězi Stanislavovi (Nasadilovi)

Na rozcestník Rady a výroky svatých Otců byl přidán odkaz na článek: Ct. starec Paisij - O správném vztahu k církevním problémům

Na rozcestník »Svatý novomučedník Gorazd II.« je přidán článek Svatí novomučedníci čeští (k nedávnému svatořečení druhů vladyky Gorazda: Václava Čikla, Vladimíra Petřeka a Jana Sonnenvenda a dalších).

Na rozcestníku místních dějin je nový článek Nezapomenutý otec Antonín Pařízek. Další článek v PDF - Antonín Pařízek: Vzpomínky na Volyň (Praha 2006) PDF zde

Na rozcestníku »O ikonách a církevní hudbě« je článek Výklad k ikoně sv. Gorazda (duchovní porážka nacismu)

Na rozcestníku »Svatí a jejich životy« jsou dva články o moravské mučednici Orosii: Orosie - čili Eurosie, Dobroslava a Zapomenutá moravská princezna svatá Orosia

Na rozcestníku »Pravoslavná theologie« nový článek: Archim. Georgios Grigoriatský (Svatá Hora Athos): O jednotě (úvod a překlad Michal Dvořáček): v PDF

Na rozcestníku článků o přesvaté Bohorodici: Josef Muñoz-Cortes - vyvolenec Matky Boží (k 35. výročí zjevení divotvorné ikony Matky Boží »Yversko-monstrealské myrotočivé« a k dvaceti letům od zabití jejího ochránce).

Na rozcestníku o sv. Gorazdovi II. a rozcestníku o dějinách místní církve přidán odkaz: Heydrichiáda - účast pravoslavné církve na odboji. Knížka: Velký čin malé církve.

Na rozcestnících pravoslavná spiritualita a životy svatých nyní přidáno: Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, PhD.: Pravoslavná spiritualita a její praktické příklady. Svatý Nektários Eginský, divotvůrce. (Novodobý světec, významný církevní spisovatel, duchovní pastýř a obnovitel pravoslavné tradice mnišství). Knížka (53 stran, v PDF). Link na PDF soubor.

Na rozcestník »Srovnávací teologie« přidána série statí o věroučných rozdílech římsko-katolické církve od pravoslaví: Dogmata římskokatolické církve očima pravoslaví

Další článek o Svatohorcích na rozcestníku Rady a výroky svatých Otců: Bedlivá péče starce Georgia Grigoriatského o monastýr a misijní záležitosti

Na rozcestníku Historická cesta Pravoslaví u nás - dva nové vzpomínkové články o nezapomenutelných zesnulých duchovních naší církve: prot. Miroslavovi Mužíkovi a prot. Alexandrovi Novákovi.

Dva články o Svatohorcích na rozcestníku Rady a výroky svatých Otců: Láska k pravdě a duchovní zápasy starce Georgia Grigoriatského a Osobní svědectví o starci Paisijovi starce Georgia Grigoriatského

Na rozcestník Rady a výroky svatých Otců přidány odkazy na články: Dopis Paisije o duchovním životě a Zářivé odrazy lásky v Kristu starce Georgia Grigoriatského.

Na rozcestník Husitství přidány nové články.

Historická práce sv. biskupa mučedníka Gorazda II. Kapitoly "Latinská orientace" a "Husitské hnutí" (z historických prací mučedníka Gorazda)

List Diognetovi (památka z doby apoštolské)

Pohřební plátno v liturgii církve (krátký historicko-liturgický exkurs do dějin používání tzv. "pláštěnice" při liturgii) (5/2014) Pohřební plátno Kristovo (5/2014) Obrazy nevytvořené lidskou rukou (z knihy: L. A. Uspenskij: Teologie ikony pravoslavné církve) (5/2014)

O slavných mučednících Rafaelovi, Nikolaovi a Ireně z ostrova Mytiliny (5/2013) Zázračný reliéf archanděla Michaela. Ostrov Mytiliny (Lesbos), monastýr svatých archandělů (Taxiarches) u vsi Mantamados. (5/2013)

Rozhovor sv. Serafima Sarovského s Motovilovem o Duchu Svatém (3/2013) Velký inkvizitor. F. M. Dostojevskij (výňatek z románu Bratři Karamazovi) (2/2013) Na rozcestníku Alexej Ilijič Osipov nový text: Jednota a mnohotvárnost v životě Církve (2/2013)

Zázrak vzkříšení Klaudije Ustjužaninové (6/2012) UFO – nic nového pod sluncem (z knihy jeromonacha Serafíma Rose „Pravoslaví a náboženství budoucnosti“) (11/2012) Na rozcestníku Alexej Ilijič Osipov nový text: O převtělování Na rozcestníku Alexej Ilijič Osipov nové dva texty: Duchovní život křesťana a Možnosti lidského poznání (o poznávání světa a Boha) (6/2012)

O pojmu „blahodať“. Význam a obsah tohoto pojmu. Znovuuvedení tohoto slova do církevního jazyka Čechů a Moravanů. (6/2012) Rozšíření Pravoslavného teologického slovníčku (6/2012)

Na kalendářní stránku přidány výpočty dat z pohyblivého kalendáře. Data pravoslavných pohyblivých svátků pro každý rok až do 2039. (6/2012)

Alexej Ilijič Osipov - Rozcestník českých překladů přednášek a veřejných besed (5/2010)

Cesty ženského kněžství (fotogalerie). (12/2009) Pravoslavný pohled na nepravoslavnou duchovnost (překlad podstatné části přednášky profesora Moskevské duchovní akademie Alexije Osipova)

Na rozcestník Znamení doby přidán link na starý - nový článek: Pravoslavné křesťanství a alternativní medicína (stále aktuální článek z Pravoslavného kalendáře z r. 1995)

Transsubstanciace. Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů. Římsko-katolické dogma „ex opere operato“ - studie z oblasti srovnávacího bohosloví. Význam učení o nestvořených energiích (Předběžný náčrt)

Zázrak zjevení přesvaté Bohorodice v Zeitunu (9/2008).

Liturgická činnost svatého biskupa Gorazda, východiska, koncepce, cíle (5/2008).

Život naší ctihodné matky Marie Egyptské (4/2008).

Juliánský kalendář. Vznik, astronomický princip, církevní, duchovní a ideové souvislosti, rozdíl od Gregoriánského (4/2008).

Stránka o Liturgii předem posvěcených Darů (3/2008).

O peklu (z knihy: Nikolaje Jevgrafoviče Pjestova: Základy pravoslavné víry) (3/2008).

Arménie - podivuhodná země (1/2008) Řecká církev v letech turecké vlády (11/2007)

K svátku sv. Gorazda otevíráme veřejný odkaz na jedno z klíčových literárních děl našeho svatého vladyky: Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu (je to jedna z populárně-naučných knih sv. Gorazda) - v elektronické podobě.

»Boj výborný bojoval« Vzpomínka na otce Vsěvoloda Kolomackého - archimandritu Andreje (7/2007) Zikkurat. Průvodce Velkým půstem. (7/2007)

Sv. Alexij (Kabaljuk), vyznavač a apoštol Karpatorusů (zápas s unií na východním Slovensku a Zakarpatí) (6/2007) Svatí Václav a Ludmila (dvě malé historické studie) (6/2007)

Svatý Prokop, igumen monastýru sázavského (stručná historická studie s vsuvkou o „Remešském evangeliu“) (6/2007) Život ctihodného Ivana Českého - poustevníka (život, legendy, historická studie).

Život sv. Řehoře Palamy (s poznámkami o hesychastických sporech - o nestvořených Božích energiích) (4/2007) Na rozcestník „Pravoslavný kalendář“ byla umístěna tabulka obsahující data paschy na celou první třetinu 21. století.

Ambon Listárna a weblog pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv (Určeno pro osvětu a misii: www.ambon.or.cz

Občanská iniciativa - Protest proti zesměšnění soch národních světců na Václavském náměstí při propagaci akce TV Nova: "Mejdan roku".

„Kefalonští hadi“ - podivuhodný jev, který se pravidelně opakuje v pravoslavném chrámu v řecké Kefalonii (12/2006). „Bůh je veliký“ - dva zázraky naší doby - zázrak přesvaté Bohorodice - Panagia Saídnaja (12/2006). Prof. Dr. Iv. Andrejev: Náboženský význam chirurgické operace (dle nábožensko-mystické zkušenosti) (10/2006).

„Duch, duše a tělo“ O pozoruhodné mezinárodní bohoslovecko-lékařské konferenci v Simferopoli zasvěcené osobnosti profesora chirurgie Valentina Felixoviče Vojno-Jaseneckého, novodobého pravoslavného světce - arcibiskupa Lukáše. (11/2004)

Ve válce je člověk jako syrové dřevo, které jde do ohně... (Šli do boje se jménem Krista; vyprávění bývalého člena speciálních jednotek) (8/2004). Nový mučedník Jevgenij, voják(8/2004).

Na rozcestníku Liturgický život církve: V Odesské eparchii Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu se bude křest konat pouze úplným ponořením. Poselství o otázce konaní svatého křtu na farnostech Odeské eparchie (diecese) UPC MP od metropolity odeského a izmaelského Agathangela (Savvina) duchovenstvu (6/2004).

Na rozcestníku Srovnácí teologie a ekumenismus je nový článek Poznámky k sektologii (příručka) (5/2004).
Mozaika z článků, komentářů, zpráv a názorů na současnou situaci Ruské zahraniční pravoslavné církve (RZPC) a perspektivu jejího sjednocení s Ruskou pravoslavnou církví Moskevského patriarchátu (RPC MP) (Výběr z ruského internetu; květen 2004).
Athény bez Konstantinopole? Podrobnosti konflitku mezi Konstantinopolí a Řeckou církví (5/2004).

Athonský monastýr Chilandar v plamenech. Plná fotogalerie obrázků včetně tiskové zprávy (11.3.2004).

Deja vu - Bělehrad 1999 a New York 2001 ("Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh," Bible: 1.Kor 3,17; viz na rozcestníku o Jugoslávii počty chrámů zničených bombardováním NATO)

Na ostatní články najdete cestu na příslušném tématickém rozcestníku. Seznam těchto rozcestníků je vlevo (tzv. „Seznam za dveřmi“).